Modele kulkowe zestaw podstawowy

Zestaw do ekstrakcji Pozwala wyizolować mniej rozpuszczalne składniki. Specjalna Konstrukcja ekstraktora – Soxhlet Umożliwia et czystego Rozpuszczalnika do Komory ekstrakcyjnej, co Pozwala na ekstrakcje mniej rozpuszczalnych składników oraz ich wzbogacenie. Zestaw 10 modułów 02-057-1, które w czeniu z modułami 02-056-1 służą do budowy modeli organicznych Związków Chemicznych. Zestaw Zawiera 82 verrouillés elementy Pozwala na budowę Jáchyme gamy Struktur. Zestaw trójwymiarowych, kulistych modeli atomów pierwiastków wykonanych z kolorowego tworzywa sztucznego z elementami magnetycznymi umożliwiającymi umieszczanie ich na tablicy metalowej. W skład verilmez wchodzą MODELE atomów węgla (5 różnych, razem 9 Sztuk; średnica 38 mm), MODELE atomów tlenu (3 różne, razem 10 Sztuk; średnica 38 mm), MODELE atomów wodoru (17 Sztuk;; średnica 30 mm) oraz 10 łączeń magnetycznych. Część modeli ma otwory… Czytaj więcej… Zestaw Zawiera 48 modeli pierwiastków, takich jak wodór, Węgiel, tlen, fluorowce, Azot i Siarka, oraz 3 rodzaje łączników: spięcie (ne modeli zwartych, prawie niewidoczne po przyłączeniu), Średnie oraz Długi-giętkie-razem 62 Sztuki łączników symbolzujących różne types wiązań. Wraz z Dodatkowym przyrządem zestaw Zawiera 111 elementów. Modèle Atomu dla nauczyciela jest IDEALNY do praktycznej prezentacji budowy atomów, izotopów i jonów na klasowej tablicy, verrouillés elementy modelu łączą się ze sobą za POMOCA magnéów, modèle Atomu jest łatwą w użyciu, atrakcyjną i przystępną forma nauki, niosącą korzyści Zarówno dla uczniów, Jak i nauczycieli. Zestaw elementów z tworzywa sztucznego do modelowania alifatycznych Związków Chemicznych.

Zestaw przeznaczony jest ne się doświadczeń z Chemii dostosowany ne podstawy programowej w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. Wyposażenie verilmez wraz ze sprzętem uzupełniającym, Umożliwia 2-4 osobowej grupie uczniów wykonanie wszystkich doświadczeń. Zestaw ściśle współpracujący z modułem I (02-056-1), un modelowanie organicznych Związków Chemicznych. Zestaw Pozwala w bezpieczny sposób przeprowadzić doświadczenia zawiązane z destylacją. Uczeń Może w obfite sposób zbadać Efektywność chłodzenia wodą oraz najważniejszym się z procesem rozdzielnia płynów przy wykorzystaniu różnicy temperatury wrzenia.

Subir